شرکت رایانگان فردا  با در نظر گرفتن  تنوع شرکتها و موسسات نیاز آنها را برآورده کرده است.  مدیران و حسابدارهای شرکتها و موسسات می توانند یکی از روایتهای ذیل را انتخاب کنند، توجه داشته باشند روایتهای پائین قابلیت ارتقاء به روایتهای بالاتر را دارند.همه مدلها قابل ارتقاء به تحت شبکه می باشند.

محصولات حسابیار

تعریف سرفصلهای سود و زیان به دلخواه

امکان صدور سند حسابداری به صورت مرکب و به دلخواه

حسابیار تولیدی

.1

تولیدی ( فرمول ساخت و تولید ) : تعریف کالای مرکب ( ساخت فرمول ) جهت کالای نیمه ساخته و یا کالای ساخته شده به تعداد نا محدود بصورت دلخواه ، امکان صدور اعلام تولید کالای مرکب ( ساخته شده ) به همراه صدور سند حسابداری و قبض ورودی کالای ساخته شده با قیمت تمام شده و حواله خروج مواد اولیه بطور اتوماتیک ، امکان حذف و تصحیح اعلام تولید کالای ساخته شده

حسابیار بازرگانی

.2

 امكان تعريف سرفصل حسابها درسه سطح كل ، معين ، تفصيلي (3، 3، 4) به دلخواه ، صدور سند حسابداري مركب 2 و 4 و 6ستوني باتعداد نامحدود آرتيكها ، امكان تهيه دفاتر روزنامه ، كل ، معين وتفصيلي ، امكان نگهداري وتهيه گزارش اسناد ثبت موقت ، ثبت نهائي وهمه اسناد ، امكان طراحي سرفصلهاي صورتحساب سود و زيان بدلخواه و امكان صدورسند سودوزيان وسند افتتاحيه وسند اختتاميه بصورت اتوماتيك ، امكان معرفي حسابداري چند شركت و دهها سال مالي ، امكان تهيه تراز آزمايشي 2 ستوني و4 ستوني و حسابهاي منتخب

 تعريف كدهاي كالا در سه سطح به دلخواه وامكان درج باركد درهنگام تعريف كالا ، تعريف انواع واحدكالا به دلخواه ، صدورقبض ورودكالا به انبار وحواله خروج كالا همراه باصدوراتوماتيك اسناد حسابداري مربوطه ، صدورفاكتور فروش درانواع مختلف وفاكتورفروش باگردش حساب مشتري ، صدور پيش فاكتور ، صدورحواله انتقال كالا بين انبارها وسند حسابداري مربوطه بطوراتوماتيك ، برگشت ازخريد وفروش , گزارش كاردكس انبار وكارت حسابداري انبار و امكان مشاهده آني سود حاصل از فروش هركالابه تفكيك ، گزارش صورت معاملات يك مشتري درارتباط باكالا ، سيستم هوشمند پرونده مشتريان جهت نگهداري سوابق مشتريان واستفاده در صدور فاكتور وپيش فاكتور.

حسابیار خدماتی

.3

امكان تعريف سرفصل حسابها درسه سطح كل ، معين ، تفصيلي (3، 3، 4) به دلخواه امكان صدور سند حسابداري مركب باتعداد نامحدود آرتيكل ها و نمايش و چاپ سند ها بصورت دو ، چهار و شش ستوني امكان طراحي سر فصلهاي سود و زيان بدلخواه و امكان صدورسند سود و زيان و سند افتتاحيه و اختتاميه بصورت اتوماتيك تهيه دفتر روزنامه ،كل ، معين ، تفصيلي ، امكان تهيه ترازآزمايشي دو ستوني و چهار ستوني و ترازهاي منتخب كل و معين و تفصيلي امكان جستجوي شرح و مبلغ در اسناد و امكان نگهداري و تهيه گزارش اسناد ثبت موقت ، ثبت نهائي و همه اسناد امكان تهيه دفاتركل , معين وتفصيلي با امكان ورود به سند مورد نظر , معرفي حسابداري چند شركت و دهها سال مالي ، امكان معرفي استفاده كنندگان جهت كنترل دسترسي به اجزاء مختلف برنامه و امكان ايجاد سطح امنيتي جهت گزارش دفاتر باتوجه به محدوده كار استفاده كنندگان صدورسند دريافت چك بطوراتوماتيك ، صدورسند پرداخت چك بطوراتوماتيك ، انتقال اتوماتيك چكها از اسناد دريافتني به درجريان وصول و از اسناد وصولي به بانك وساير دفاتر ، دفترچك هوشمند با امكان ترتيب وجستجو دررديف ، شماره چك ، شماره جاري ، شرح ، تاريخ دريافت ، تاريخ سررسيد وغيره ، امكان تهيه سند سرجمع ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانوني ، صدور سند حسابداري با مبلغ ارزي علاوه بر مبالغ ريالي امكان تهيه گزارشات با مبالغ ارزي و دفتر تفصيلي ارزي و ريالي تلفيقي با محاسبه قيمت واحد

قیمت محصولات نرم افزار حسابیار

: کليه نرم افزارها با شرايط ذيل عرضه می گردد

  يکسال گارانتی و آموزش و پشتيبانی رايگان در محل شرکت رايانگان فردا

درمدت گارانتی امکان ارتقاء به مدل بالاتر و تبديل اطلاعات باپرداخت مابه التفاوت امکان پذيراست

قيمت های ذيل مدلهای تک کاربره است  و تحت شبکه بصورت موردی محاسبه می شود و این مبالغ بدون احتساب ماليات وعوارض ارزش افزوده است.

دانلود لیست تمام مدلهای حسابیار