پشتیبانی حسابیار

پاسخ به سوالات متداول

موارد ذیل مربوط به برنامه حسابیــــار نسخه های جدید میباشد.درغیر این صورت با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید

لطفا” توجه کنید کلید کپس لاک خاموش باشد و زبان کیبرد در حالت انگلیسی تنظیم باشد

کلید شیفت بعلاوه بک اسلش (حرف ژ) برای تبدیل زبان تعریف شده است

در بخش امکانات ، امکانات مدیرسیستم  ،اولین آیتم  تعریف حسابداری چندشرکت را انتخاب کنید سپس در کادر نام شرکت ، اسم حسابداری موردنظرتان راتایپ کنید و در قسمت محل نصب آدرس حسابداری جدید را تایپ نمایید سپس روی دکمه ایجاد شرکت جدید در دیسک را کلیک کنید

در منوی امکانات ، حالات اولیه ، حالات اولیه سیستم و گزارشات ، تنظیم فونت تیتر گزارشات فونت خوانا را انتخاب کنید

در امکانات ، حالات اولیه ، حالات اولیه سیستم و گزارشات ، آیتم جمع زیرطبقه کالا ذکر شود تنظیم کنید